Introduktion

Försäkringsmedicin är ett område som både påverkar och påverkas av flera faktorer utanför sjukvården. Denna introduktion beskriver fördelarna med ett gott samspel i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Den beskriver också vilken betydelse det kan få om hälso- och sjukvården inte har tillräcklig kunskap om klinisk försäkringsmedicin. God kunskap i ämnet underlättar för patienten, för hälso- och sjukvården och i vårt samhälle.

 

Vilken betydelse får klinisk försäkringsmedicin för samhället?

 

Vilken betydelse får klinisk försäkringsmedicin för hälso- och sjukvården?

 

Vilken betydelse får klinisk försäkringsmedicin för patienten?

Ordlista